About

Ilse Oosterkamp (1973 Hardenberg Netherlands), graduated Cum Laude in December 2015 from the Photo Academy Amsterdam, after having been a passionate school teacher for years.
Her work is about perfection versus imperfection, age-old ideals, unconscious prejudices and our beauty culture.
She is immensely fascinated by being ‘different’ and the possibilities and impossibilities of the body. This fascination increased with the birth of her son who has multiple disabilities. Because of him she got a different view on the body and man.
By omission, cutting off and leading and misleading the viewer her pictures get their own signature. The resulting images show the essence, the images are sometimes moving the viewer, sometimes confusing the viewer.

 


 

Ilse Oosterkamp (Hardenberg 1973) is, na jaren voor de klas te hebben gestaan, in december 2015 Cum Laude afgestudeerd aan de Fotoacademie Amsterdam.
Haar werk gaat over perfectie tegenover imperfectie, eeuwenoude ideaalbeelden, onbewuste vooroordelen en onze schoonheidscultuur.
Het ‘anders’ zijn en de mogelijk- en onmogelijkheden van het lichaam fascineren haar enorm. Dit is versterkt door de komst van haar zoontje, die meervoudig gehandicapt is. Door hem heeft ze een andere kijk op het lichaam en de mens gekregen.
Door weglaten, afsnijden en door het leiden en misleiden van de kijker krijgen haar foto’s een eigen signatuur. Dit resulteert in beelden die de essentie weergeven en die soms ontroeren dan weer verwarren.
profielfoto